Tämä kesän kurssi on täynnä. Ilmoittaudu varasijalle lähettämällä sähköpostia taina.lahtonen [a] aalto.fi tai ilmoittaudu webissä seuraavaan alkavaan koulutukseen! 

Palvelumuotoilulla eli Service Designilla tarkoitetaan palvelujen innovointia, suunnittelua ja kehittämistä hyödyntäen muotoilussa kehitettyjä menetelmiä.

Miksi palvelumuotoilua?

Palvelumuotoilun avulla on mahdollista löytää myös asiakkaiden piileviä tarpeita ja toiveita!

Palvelujen yhteiskunnallinen merkitys on kasvanut. Niiden osuus tuotannosta on nyt yli kaksi kolmasosaa. Yrityksissä palveluiden systemaattista tuotekehitystä ja tutkimusta on kuitenkin tehty vasta vähän. Samaan aikaan muotoilutoiminnan tehtäväkenttä on laajentunut tuotekehityksestä muille yritystoiminnan alueille kuten strategiatyöhön, kuluttajan tuntemukseen ja käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun sekä viestintään. Tässä tilanteessa on syntynyt palvelumuotoilu.

Asiakkaan palvelukokemus suunnitellaan käyttäjälähtöisesti siten, että palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita että palvelun tarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita. Muotoilun määritelmä laajenee tuotekeskeisyydestä kokonaisvaltaisten kokemusten, prosessien ja systeemien suunnitteluun. Vertailukohtaa on usein haettu teatterista: suunnitellaan miten palvelu toteutuu asiakkaalle "näyttämöllä" ja miten se rakennetaan "kulisseissa". Kokonaisuus saadaan toimimaan elämyksellisesti ja tuottavasti. Menetelmää sovelletaan yritysmaailman lisäksi menestyksekkäästi myös yhteiskunnallisten palvelujen kehittämiseen.

Kenelle

Palvelumuotoilua voivat soveltaa palvelujen kehittäjät koulutustaustasta riippumatta!

Koulutus on tarkoitettu monialaiselle osallistujajoukolle! Palvelumuotoilu on toimintaa, jota monialainen suunnitteluryhmä tekee yhdessä. Voit olla markkinoinnin, käyttäjäkeskeisen suunnittelun, vuorovaikutussuunnittelun, käyttäjätutkimuksen tai liiketoiminnan kehittämisen ammattilainen - tai muotoilija.

Tavoite

Koulutuksen käytyäsi pystyt osallistumaan täysvaltaisesti palvelumuotoiluprosessiin.

Palvelumuotoilun prosessimalli ja sen kussakin vaiheessa käytettävät menetelmät muodostavat nelipäiväisen koulutuksen rungon. Syvennyt erityisesti uusiin, juuri palvelumuotoilussa kehitettyihin työkaluihin. Koulutuspäivien aikana teemme runsaasti harjoituksia, joiden avulla saat selkeän käsityksen menetelmien käytöstä. Työskentelet paljon ryhmässä ja tuemme verkottumistasi muiden alojen ammattilaisten kanssa.

Koulutuspäivät

Neljä opetuspäivää klo 9-16.

Tämä kesän kurssi on täynnä. Ilmoittaudu varasijalle lähettämällä sähköpostia taina.lahtonen@aalto.fi tai varmista jo paikkasi syksyllä alkavassa koulutuksessa

Oikeudet muutoksiin pidätetään.


English Summary

Service Design means innovating, designing and developing services using methods that were developed in the field of design.

Why Service Design?

With Service Design you can explore latent needs and wishes of your clients!

The significance of services is increasing. Services make up more than two thirds of production. In organizations however, systematic development and research of services is only starting. In the meantime, the action space of Design and Design Thinking has expanded from product development to other areas of business like strategy work, consumer study, user-centric design and communications. In this situation Service Design has emerged. Service design can be applied in business as well as in developing social services.

In service design, the client´s experience is designed in a user-centred way to meet her needs as well as to fulfill the service provider´s business objectives. The definition of design is extended from product orientation to designing comprehensive experiences, processes and systems. Theatre is often used as a metaphor:  how does the service materialize for the client frontstage and how does one construct it backstage? The result must be both experiential and productive. 

To whom?

Service design can be practiced by anyone regardless of educational background.

This training is meant for a multidisciplined group of participants, because that´s how service design is performed – together. You may be an expert of marketing, ux design, business development or a designer.

Goal

After this training you can fully participate in a service design process.

The process model of service design gives the framework. You focus especially on the new methods that have been developed in service design. During the sessions we do many hands-on excercises that give you a clear idea of how to make use of the methods. You will be working in a group and we support your networking with other professionals.

Contact sessions

Four days 9 am to 4 pm.

The training is conducted in Finnish, except for the visiting lecturer´s workshop that is in English.

Kouluttajat

MikkoKoivistoS.jpg 

Mikko Koivisto (teollinen muotoilija, TaM, IDBM) on palvelumuotoilun uranuurtajia Suomessa. Hänellä on vuosien kokemus tuotteiden, palvelujen ja asiakaskokemusten suunnittelusta sekä käyttäjä- ja asiakastutkimuksesta. Hän on toiminut palvelumuotoilijana Satama Interactivessa, Ego Beta palvelumuotoilutoimistossa, suunnittelutoimisto Taivaassa sekä konseptitoimisto Yattassa. Tällä hetkellä hän työskentelee Diagonal Oy:ssä.

Päätyönsä ohella Koivisto opettaa palvelumuotoilua Aalto-yliopistossa, Laurea ammattikorkeakoulussa ja Oiva Akatemiassa. Koivisto on toimittanut yhdessä taiteen tohtori Satu Miettisen kanssa kirjan Designing Services with Innovative Methods (2009). Koiviston palvelumuotoilua käsitteleviä artikkeli on julkaistu kirjassa Palvelumuotoilu – uusia menetelmiä käyttäjätiedonhankintaan ja hyödyntämiseen (2011).

Koivisto toimii luottamustehtävissä Kansainvälisen Designsäätiön hallituksessa (Helsinki World Design Capital 2012 -hanke) ja TKO Teolliset muotoilijat ry:n hallituksessa.

 

Erick.jpg

Lisäksi kouluttaa Erick Mohr, Director, Business Design Lead, lontoolaisesta palvelumuotoilutoimistosta nimeltä Truth.

Syntyjään brasilialaisella Erickillä on monipuolinen koulutustausta: designin lisäksi hänellä on sekä tekniikan että kaupan alan tutkinnot ja tuntuva työkokemus. Vuodesta 2006 Erick on työskennellyt palvelumuotoilun parissa aloittaen eräässä vanhimmista alan toimistoista, lontoolaisessa Enginessä.

Erick yhdistää uutta luovan ja analyyttisen puolensa ja on erityisen kiinnostunut siitä, miten palvelumuotoilu liittyy yrityksen strategiaan ja millä tavoin sillä luodaan arvoa. Aalto PROn koulutuksessa hänen aiheenaan onkin Business Design.

marika_jarvinen.jpg

Marika Järvinen toimii asiakaspalvelun kehityspäällikkönä Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä. Marika tulee jakamaan koulutuksen osallistujille kokemuksensa ja oppinsa julkisen puolen palveluiden kehittämisestä palvelumuotoilun avulla. Lue Marikan ajatuksia.

Tiedot pähkinänkuoressa:

Koulutuspaikka:
  • Helsinki
Ajankohta:
  • 06.05.2014 - 11.06.2014 (täynnä, ks. syksy) (4 pv)
Yhteyshenkilö:
  • Elisabeth Pesola | gsm +358 50 469 1713 | elisabeth.pesola [a] aaltoee.fi
Hinta:
  • Kysy lisätietoja.